Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Billendoekjes.be, hierna aangeduid als ‘deze website’, is een entiteit van:

chilli willi BV, Oudeleeuwenrui 39/V2, 2000 Antwerpen. BTW: BE0718.837.504

Contacteren kan via de contactpagina

Gebruik

Uw privacy en persoonsgegevens zijn voor Chilli Willi BV van essentieel belang. Chilli Willi BV zal uw gegevens strikt conform de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en andere relevante wettelijke bepalingen hanteren. Uw persoonsgegevens kunnen ingezet worden om u op de hoogte te houden van onze werking, dienstverlening, tarieven, samenwerking met partners, relevante sectornieuws, nieuwe content op de website, promotie van onze partners, enz. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, noch voor informatieve, noch voor promotionele doeleinden. Chilli Willi BV heeft alle noodzakelijke juridische en technische maatregelen getroffen om onbevoegde toegang en gebruik te voorkomen.

Recht op inzage, correct en verwijdering

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrieven of deelname aan onze wedstrijden, bewaren we mogelijk uw voornaam, achternaam, e-mailadres, registratiedatum en bron van inschrijving, afhankelijk van de gegevens die u heeft verstrekt. Deze gegevens worden permanent in onze database opgeslagen. U heeft natuurlijk altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld. Indien u jonger bent dan 18 jaar en wilt deelnemen aan een wedstrijd of onze nieuwsbrief wilt ontvangen, is het noodzakelijk dat u ons de toestemming van een ouder of voogd geeft.

U heeft wettelijk recht om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. U kunt zich ook verzetten tegen verwerking voor direct marketing. Chilli Willi BV verbindt zich ertoe om binnen 30 werkdagen aan uw verzoek te voldoen. U kunt uw verzoek indienen via ons contactformulier. Bovendien heeft u een sterker recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen als uw toestemming de basis vormde voor de verwerking.

Als u contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze vertrouwelijkheidsplicht. U geeft echter toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kunt hier te allen tijde schriftelijk bezwaar tegen maken, waarna de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

We gebruiken uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te verzenden, mogelijk met een commerciële boodschap. Hiervoor gebruiken we de software van  e-mailproviders. Uw gegevens worden op hun beveiligde server bewaard.

Privacy en Cookies

Bij een bezoek aan deze website worden enkele gegevens verzameld voor statistische doeleinden door Google Analytics. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van raadpleging, uur en dag van raadpleging, welke pagina’s er werden bezocht. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gegevensverzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Bovendien worden soms cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookie Statement.

Cookies

Betrokken partijen

In deze Cookieverklaring worden verschillende partijen genoemd.

‘Chilli Willi BV’: de eigenaar van deze website.

‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Chilli Willi BV via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL).

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine databestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Ze hebben verschillende doeleinden: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website volgen en vastleggen om je zo een optimale gebruikservaring te kunnen bieden).

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische wijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat betekent dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders gereguleerd wordt. Chilli Willi BV is een Europese dienstverlener die zich richt op meerdere Europese lidstaten.

Waarvoor dienen cookies

Chilli Willi BV wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Chilli Willi BV om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, enz.), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van Chilli Willi BV wil bezoeken, is het aanbevolen om cookies ingeschakeld te hebben. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.

We gebruiken cookies om je bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die we gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te tonen die we denken dat voor jou van belang kunnen zijn. We bewaren informatie die direct aan jou gerelateerd is. We kunnen ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners gebruiken waarmee we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Welke cookies worden gebruikt?

Het is aanbevolen om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon om de website van Chilli Willi BV te bezoeken. Zonder ingeschakelde cookies kan het zijn dat we niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Als je toch liever cookies van Chilli Willi BV wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren.